Αναζήτηση:

Άρπαγος (6ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατηγός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Άρπαγος (6ος αι. π.Χ.). Μήδος στρατηγός, συγγενής και έμπιστος φίλος του βασιλιά Αστυάγη*. Η παράδοση αναφέρει ότι ο τελευταίος του ανέθεσε να σκοτώσει τον εγγονό του Κύρο (Β')*, γιο της κόρης του Μανδάνης και του βασιλιά των Περσών Καμβύση Α'*, αλλά ο στρατηγός δεν εκτέλεσε την εντολή και έσωσε τον ...