Αναζήτηση:

Αριστόδημος ο «χρηστός» ( ; - περ. 250 π.Χ.)

Επάγγελμα: Τύραννος

Ημερομηνίες: - 250

Δείγμα λήμματος:

Αριστόδημος ο «χρηστός» ( ; - περ. 250 π.Χ.). Τύραννος της Μεγαλόπολης (α' μισό 3ου αι.). Ηταν γιος κάποιου Αρτύλα από τη Φιγάλεια και είχε υιοθετηθεί από έναν επιφανή Μεγαλοπολίτη, τον Τριταίο. Κατέλαβε την εξουσία στη Μεγαλόπολη με την υποστήριξη του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου Α'* του Γονατά, ...