Αναζήτηση:

Αρισταίος ο Πρεσβύτερος (β' μισό 4ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Μαθηματικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αρισταίος ο Πρεσβύτερος (β' μισό 4ου αι. π.Χ.). Μαθηματικός που διαδέχτηκε τον Εύδοξο* τον Κνίδιο στη διεύθυνση της σχολής της Κυρήνης. Έγραψε πέντε βιβλία με τίτλο «Στοιχεία των κωνικών τομών», καθώς και ένα σύγραμμα». Περί τών κανονικών στερεών σωμάτων». ...