Αναζήτηση:

Αριαράθης Η' ( ; - περ. 95 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 0 - 95

Δείγμα λήμματος:

Αριαράθης Η' ( ; - περ. 95 π.Χ.). Βασιλιάς της Καππαδοκίας (περ. 96), γιος του Αριαράθη ΣΤ'* και αδερφός του Αριαράθη Ζ'*. Ήταν εγκατεστημένος στη ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας και τον κάλεσε στο θρόνο ο λαός της Καππαδοκίας που είχε τότε εξεγερθεί εναντίον του βασιλιά Αριαράθη Θ'*. Πολύ σύντομα όμως εκδιώχτηκε ...