Αναζήτηση:

Αργυρός. Επώνυμο διαφόρων προσώπων της Βυζαντινής Περιόδου

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αργυρός. Επώνυμο διαφόρων προσώπων της Βυζαντινής Περιόδου, μελών της αριστοκρατικής οικογένειας των Αργυρών* ή Αργυρόπουλων. ...