Αναζήτηση:

Αργυρόπουλος, Ιωάσαφ (16ος αι.)

Επάγγελμα: Μητροπολίτης

Ημερομηνίες: -

Αργυρόπουλος, Ιωάσαφ (16ος αι.)

Δείγμα λήμματος:

Αργυρόπουλος, Ιωάσαφ (16ος αι.). Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1565 - 1579). Για ένα διάστημα οι Τούρκοι τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από το θρόνο του με την κατηγορία ότι μετέδιδε δυσμενείς για την Τουρκία ειδήσεις σε άλλα κράτη. Το 1570 δίνοντας πίστη όπως και άλλοι ιεράρχες στις βενετικές υποσχέσεις ...