Αναζήτηση:

Αργυρόπουλος, Ιάκωβος (Κωνσταντινούπολη, 1774 - Αθήνα, 1850)

Επάγγελμα: Διερμηνέας

Ημερομηνίες: 1774 - 1850

Αργυρόπουλος, Ιάκωβος (Κωνσταντινούπολη, 1774 - Αθήνα, 1850)

Δείγμα λήμματος:

Αργυρόπουλος, Ιάκωβος (Κωνσταντινούπολη, 1774 - Αθήνα, 1850). Μέγας διερμηνέας της Πύλης και λόγιος. Διέθετε μεγάλη μόρφωση και υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις στο Πατριαρχείο, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στην Πύλη. Από το 1804 ως το 1806 χρημάτισε πρέσβης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Βερολίνο ...