Αναζήτηση:

Αργύρης Βρεττός, Νικόλαος (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.)

Επάγγελμα: Ευπατρίδης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αργύρης Βρεττός, Νικόλαος (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.). Ευπατρίδης από τα Γιάννενα. Υπήρξε ένα από τα θύματα της αισχροκέρδειας του Αλή* πασά, ο οποίος με δόλιους τρόπους ιδιοποιήθηκε τη μεγάλη περιουσία του, που του είχε αφήσει ο πλούσιος πατέρας του Αναστάσιος Αργύρης Βρεττός. Στο σπίτι του Νικολάου ...