Αναζήτηση:

Αργυριάδης, Παύλος (Καστοριά, 1849 - Παρίσι, 1901)

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος, Δικηγόρος, Συγγραφέας

Ημερομηνίες: 1849 - 1901

Αργυριάδης, Παύλος (Καστοριά, 1849 - Παρίσι, 1901)

Δείγμα λήμματος:

Αργυριάδης, Παύλος (Καστοριά, 1849 - Παρίσι, 1901). Δικηγόρος, συγγραφέας και δημοσιογράφος, στέλεχος του γαλλικού σοσιαλιστικού κινήματος. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όπου πήρε και τη γαλλική ιθαγένεια. Αναφέρεται ότι το 1881έδρασε κατά την παρισινή ...