Αναζήτηση:

Αποστόλης, Αριστόβουλος (Αρσένιος) (Χάνδακας (σημ. Ηράκλειο) Κρήτης, 1468 - Βενετία, 1535)

Επάγγελμα: Φιλόλογος

Ημερομηνίες: 1468 - 1535

Δείγμα λήμματος:

Αποστόλης, Αριστόβουλος (Αρσένιος) (Χάνδακας (σημ. Ηράκλειο) Κρήτης, 1468 - Βενετία, 1535). Φιλόλογος, κωδικογράφος και μητροπολίτης Μονεμβασίας. Κοντά στον πατέρα του Μιχαήλ Αποστόλη* απέκτησε σπουδαία κλασική μόρφωση. Εργάστηκε αρχικά ως κωδικογράφος στην αυλή των ηγεμόνων της Φλωρεντίας Μεδίκων* ...