Αναζήτηση:

Απολλώνιος ο Μόλων (2ος ή 1ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Δάσκαλος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απολλώνιος ο Μόλων (2ος ή 1ος αι. π.Χ.). Δάσκαλος της ρητορικής και γραμματικός από τα Αλάβανδα της Καριάς. Μετοίκησε στη Ρόδο όπου και δίδαξε. Σε μερικές αρχαίες πηγές ονομάζεται «Μόλων» (Apollonius Molo) (Μόλων ήταν το όνομα του πατέρα του) και έτσι γίνεται ευχερέστερη η διάκρισή του από τον Απολλώνιο* ...