Αναζήτηση:

Απολλώνιος ο Μαλακός (2ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Δάσκαλος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απολλώνιος ο Μαλακός (2ος αι. π.Χ.). Δάσκαλος της ρητορικής από τα Αλάβανδα της Καριάς, πιθανόν συγγενής με τον Απολλώνιο* το Μόλωνα. Μετοίκησε (πριν από το 120) στη Ρόδο, όπου και δίδαξε. Είχε έντονη αντιφιλοσοφική διάθεση και στη ρητορική ήταν οπαδός της «ασιανικής» σχολής. Μαθητής του υπήρξε (98) ...