Αναζήτηση:

Απολλώνιος (2ος ; αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Συγγραφέας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απολλώνιος (2ος ; αι. π.Χ.). Συμπιλητής, συγγραφέας ενός έργου με τίτλο «Ίστορίαι θαυμάσιοι», στο οποίο περιλαμβάνονται αποσπάσματα από έργα του Αριστοτέλη*, του Θεόφραστου*, του Αριστόξενου* του Κτησία*, του Θεόπομπου* και άλλων συγγραφέων. Από μερικούς μελετητές ταυτίζεται με τον Απολλώνιο* το Δύσκολο. ...