Αναζήτηση:

Απολλωνίδης (β' μισό 4ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατιωτικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απολλωνίδης (β' μισό 4ου αι. π.Χ.). Στρατιωτικός που διορίστηκε (316 / 315) από το Μακεδόνα στρατηγό Κάσσανδρο* ως διοικητής της μακεδονικής φρουράς στο ΄Αργος. Κατά την παραμονή του στην Πελοπόννησο κυρίευσε την πόλη Στύμφαλο της Αρκαδίας, που είχε επαναστατήσει εναντίον των Μακεδόνων, και κατέπνιξε ...