Αναζήτηση:

Απελλής (1ος αι. π.Χ. ή 1ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: 99 - 1

Δείγμα λήμματος:

Απελλής (1ος αι. π.Χ. ή 1ος αι. μ.Χ.). Γιατρός. Σ' αυτόν αποδίδεται το έργο «Περί βοτάνων» και ο Γαληνός* αναφέρει διάφορα παρασκευάσματά του....