Αναζήτηση:

Απάμα (β' μισό 4ou αι. π.Χ.). Κόρη του Πέρση

Επάγγελμα: Κόρη

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απάμα (β' μισό 4ou αι. π.Χ.). Κόρη του Πέρση σατράπη Αρτάβαζου* που παντρεύτηκε (324) στα Σούσα το στρατηγό Πτολεμαίο (Α')* τον Λάγου. ...