Αναζήτηση:

Ανυφαντής, Ιωάννης ( ; - 1826)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: - 1826

Δείγμα λήμματος:

Ανυφαντής, Ιωάννης ( ; - 1826). Από τη Βελίτσα. Πολέμησε υπό τις διαταγές του Οδυσσέα Ανδρούτσου* και άλλων οπλαρχηγών και διακρίθηκε σε πολλές μάχες για τη γενναιότητα του. Σκοτώθηκε σε κάποια συμπλοκή κοντά στο χωριό του. ...