Αναζήτηση:

Αντωνίνοι (138 - 192 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Δυναστεία

Ημερομηνίες: 138 - 192

Δείγμα λήμματος:

Αντωνίνοι (138 - 192 μ.Χ.). Δυναστεία Ρωμαίων αυτοκρατόρων που περιλαμβάνει τον Αντωνίνο* τον Ευσεβή (138 - 161), το Μάρκο Αυρήλιο* (161 - 180) και τον Κόμμοδο* (180 - 192)....