Αναζήτηση:

Αντωνιάδου, Αγαθονίκη (Σκύρος, 1854 - 1928)

Επάγγελμα: Παιδαγωγός

Ημερομηνίες: 1854 - 1928

Αντωνιάδου, Αγαθονίκη (Σκύρος, 1854 - 1928)

Δείγμα λήμματος:

Αντωνιάδου, Αγαθονίκη (Σκύρος, 1854 - 1928). Ποιήτρια και παιδαγωγός. Χρημάτισε διευθύντρια του παρθεναγωγείου Σερρών και του Ιωακειμίδειου Ιδρύματος στην Κωνσταντινούπολη. Τα περισσότερα ποιήματά της, που πολλά παραμένουν ανέκδοτα, είναι γραμμένα στη δημοτική και εκφράζουν σε λυρικό τόνο την αγάπη ...