Αναζήτηση:

Αντίοχος Ζ' ο Σιδήτης, Ευεργέτης, Μέγας Καλλίνικος (164 - 129 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 164 - 129

Δείγμα λήμματος:

Αντίοχος Ζ' ο Σιδήτης, Ευεργέτης, Μέγας Καλλίνικος (164 - 129 π.Χ ). Βασιλιάς της Συρίας (138 - 129), γιος του Δημητρίου Α'* Σωτήρα. Την προσωνυμία «Σιδήτης» την όφειλε στην πόλη Σίδη της Παμφυλίας, όπου είχε ανατραφεί. Αναγορεύτηκε βασιλιάς μετά την ήττα και την αιχμαλωσία του μεγαλύτερου αδερφού του ...

Φωτογραφίες