Αναζήτηση:

Ανθόπουλος, Κωνσταντίνος (Κωστάκης πασάς) (Κωνσταντινούπολη, 1837 - 1902)

Επάγγελμα: Νομικός

Ημερομηνίες: 1837 - 1902

Ανθόπουλος, Κωνσταντίνος (Κωστάκης πασάς) (Κωνσταντινούπολη, 1837 - 1902)

Δείγμα λήμματος:

Ανθόπουλος, Κωνσταντίνος (Κωστάκης πασάς) (Κωνσταντινούπολη, 1837 - 1902). Νομικός, ανώτατος υπάλληλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την παραχώρηση του πρώτου οθωμανικού συντάγματος από το σουλτάνο Αβδούλ* Χαμίτ Β' ο Ανθόπουλος διορίστηκε (1877) γερουσιαστής και πρώτος γραμματέας της νεοσύστατης ...