Αναζήτηση:

Άνθιμος Α' (1816 - 1888)

Επάγγελμα: Κληρικός

Ημερομηνίες: 1816 - 1888

Άνθιμος Α' (1816 - 1888)

Δείγμα λήμματος:

?νθιμος Α' (1816 - 1888). Βούλγαρος κληρικός (κοσμ. όν. Αφανάσι Μικαίλωφ), ο πρώτος σχισματικός «έξαρχος» της Βουλγαρίας (1872 - 1877). Ο ?νθιμος είχε μονάσει στο ?γιον Ορος και είχε αποκτήσει μεγάλη μόρφωση. Πριν από το σχίσμα της βουλγαρικής εκκλησίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (1872) διατέλεσε ...