Αναζήτηση:

Άνταμς (Adams), Τζων Κάουτς (1819 - 1892)

Επάγγελμα: Αστρονόμος

Ημερομηνίες: 1819 - 1892

Δείγμα λήμματος:

?νταμς (Adams), Τζων Κάουτς (1819 - 1892). ?γγλος αστρονόμος. Το 1845 υποστήριξε, ανεξάρτητα από το σύγχρονο του Γάλλο αστρονόμο Υρμπαιν Λε* Βερριέ, ότι οι ανωμαλίες στην κίνηση του πλανήτη Ουρανού οφείλονται στην ύπαρξη ενός άγνωστου πιο μακρινούπλανήτη. Τον πλανήτη αυτό που τη θέση του υπολόγισε ο ...

Φωτογραφίες