Αναζήτηση:

Άννινος, Ιωάννης (Αργοστόλι, 1798 - 1890)

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος, Γελοιογράφος

Ημερομηνίες: 1845 - 1916

Άννινος, Ιωάννης (Αργοστόλι, 1798 - 1890)

Δείγμα λήμματος:

΄Αννινος, Ιωάννης (Αργοστόλι, 1798 - 1890). Νομομαθής και πολιτικός, μέλος της Φιλικής Εταιρείας.Κατέλαβε διάφορες διοικητικές και δικαστικές θέσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Καποδίστρια*. Αργότερα εκλέχτηκε βουλευτής της Ιονικής Βουλής, και από τη θέση αυτή υποστήριξε ...