Αναζήτηση:

Άνκερμανν (Ankermann), Μπέρναρντ (1859 - 1943)

Επάγγελμα: Ανθρωπολόγος

Ημερομηνίες: 1859 - 1943

Δείγμα λήμματος:

Άνκερμανν (Ankermann), Μπέρναρντ (1859 - 1943). Γερμανός ανθρωπολόγος και αφρικανολόγος. Τον απασχόλησε ιδιαίτερα ο τοτεμι- σμός και διατύπωσε την άποψη ότι, παρά τη βαθμιαία συγχώνευση σε μια ενότητα της μαγείας, της λατρείας και του τοτεμισμού, ο άνθρωπος πρωταρχικά εξέφραζε με τα τοτέμ (ζώα, φυτά) ...