Αναζήτηση:

Ανδρόνικος Β ' Παλαιολόγος (1258 - 1332)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: 1258 - 1332

Δείγμα λήμματος:

EPA ΒΡΑΝΟΥΣΗ Ανδρόνικος Β ' Παλαιολόγος (1258- 1332). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (1282 - 1328), γιος του Μιχαήλ Η'* Παλαιολόγου. Συμβασίλευσε με τον πατέρα του από το 1272 ως το 1282, ενώ ο ίδιος είχε ως συμβασιλείς του το γιο του Μιχαήλ Θ ' * από το 1295 ως το 1320 και τον εγγονό του Ανδρόνικο Γ '* ...

Φωτογραφίες