Αναζήτηση:

Ανδρόνικος, Μάρκος Πομπίλιος (Marcus Pompilius Andronicus) (1ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γραμματικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ανδρόνικος, Μάρκος Πομπίλιος (Marcus Pompilius Andronicus) (1ος αι. π.Χ.). Ρωμαίος γραμματικός από τη Συρία. ΄Ιδρυσε σχολή στη Ρώμη που όμως δεν ευδοκίμησε, γιατί ο Ανδρόνικος προτιμούσε να μελετά τη φιλοσοφία του Επικούρου* παρά να διδάσκει. Γι' αυτό και μετοίκησε στην Κύμη της Καμπάνιας, που ήταν ...