Αναζήτηση:

Αναξικράτης (4ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Εξερευνητής

Ημερομηνίες: 399 - 300

Δείγμα λήμματος:

Αναξικράτης (4ος αι. π.Χ.). Εξερευνητής που το 323 πήρε διαταγή από το Μέγα Αλέξανδρο* να παραπλεύσει τήν Αραβία και να εξερευνήσει τις ακτές της. Ο Αναξικράτης ξεκίνησε από την Ηρώων Πόλη της Αιγύπτου, αλλά σύντομα αναγκάστηκε από έλλειψη νερού να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να επιστρέψει....