Αναζήτηση:

Αναξαγόρας (5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Χαλκοπλάστης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αναξαγόρας (5ος αι. π.Χ.). Χαλκοπλάστης από την Αίγινα. ΄Εργο του ήταν ο «Δεκάπηχος χάλκινος Δίας» που όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος*, ήταν αφιέρωμα των Ελλήνων για τη νίκη τους στις Πλαταιές (479). Το άγαλμα αυτό το είδε ο Παυσανίας* έξω από το Βουλευτήριο της Ολυμπίας. Σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντα* ...