Αναζήτηση:

Ανατόλιος (5ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Πατριάρχης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ανατόλιος (5ος αι. μ.Χ.). Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (449 - 458) από την Αλεξάνδρεια. Ήταν αρχικά οπαδός της μονοφυσιτικής αίρεσης του Ευτυχούς*, αλλά αργότερα μεταοτράφηκε και είχε τη γενική εποπτεία των εργασιών της Δ' Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος (451), η οποία καταδίκασε τον «ευτυχιανισμό». ...