Αναζήτηση:

Αναστάσιος. ΄Ονομα δύο αυτοκρατόρων του Βυζαντίου

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αναστάσιος. ΄Ονομα δύο αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Αναστάσιος Α' ο Δίκορος(Δυρράχιο, περ. 430 - Κωνσταντινούπολη, 518 μ.Χ.). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (491 - 518). Άνθρωπος ικανός και καλλιεργημένος ήταν πριν ανεβεί στο θρόνο «σιλεντιάριος» των ανακτόρων και ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας σε ηλικία 60 ...

Φωτογραφίες