Αναζήτηση:

Ανανίας (Βιβλ.) (7ος / 6ος αι. π.Χ.)

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ανανίας (Βιβλ.) (7ος / 6ος αι. π.Χ.). Σύντροφος του προφήτη Δανιήλ* κατά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του βιβλίου του Δανιήλ, ο Δανιήλ και τρεις σύντροφοι του, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, οδηγήθηκαν μαζί με άλλους συμπατριώτες τους αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα από το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ...