Αναζήτηση:

Ανανίας (1ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Κήρυκας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ανανίας (1ος αι. μ.Χ.). Μεγάλος κήρυκας της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας. Έζησε στη Δαμασκό όπου με εντολή του Χριστού βάφτισε («έπιθείς τάς χείρας») τον απόστολο Παύλο*, αφού πρώτα του ξανάδωσε το φως του που το είχε χάσει όταν, καθώς ερχόταν στηΔαμασκό για να καταδιώξει τους χριστιανούς, είδε το ...