Αναζήτηση:

Αναγνωστόπουλος, Θεόδωρος («Σκαλτοάς»)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αναγνωστόπουλος, Θεόδωρος («Σκαλτσάς») Παλιός κλέφτης από το Λιδωρίκι. Πολέμησε σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα εκτός από τα δύο χρόνια (1826 - 1828), που δεν πήρε μέρος στις επιχειρήσεις εξαιτίας κάποιας δυσαρέσκειάς του. Στον εμφύλιο πόλεμο του 1823 - 1824 ονομάστηκε χιλιαρχος. ...