Αναζήτηση:

Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος. Από το Βαλτσεντσινίκο της Αρκαδίας

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος. Από το Βαλτετσινίκο της Αρκαδίας. Πολέμησε ως «μπουλουκτσής» επικεφαλής σώματος αγωνιστών υπό τις διαταγές των οπλαρχηγών Κανέλλου Δεληγιάννη*, Δημητρίου Πλαπούτα* και Γενναίου Κολοκοτρώνη* στις πολιορκίες της Τριπολιτσάς (1821) , της Κορίνθου και του Ναυπλίου (1822), στις ...