Αναζήτηση:

Άμωσις (αιγυπτ. Ααχμες) (16ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Φαραώ

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Άμωσις (αιγυπτ. Ααχμες) (16ος αι. π.Χ.). Φαραώ της Αιγύπτου (1580 - 1557), ο πρώτος της 18ης αιγυπτιακής δυναστείας. Με τη βοήθεια των Μυκηναίων, όπως υποστηρίζεται, κατόρθωσε να ελευθερώσει την Αίγυπτο που από το 1670 κατεχόταν από τους Υκσώς, ένα λαό σημιτικής καταγωγής. Ο Αμωσις συνδύαζε πολιτική ...