Αναζήτηση:

Αμπέλιος, Λεύκιος (Lucius Ampelius) (2ος αι. ; μ.Χ.)

Επάγγελμα: Συγγραφέας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αμπέλιος, Λεύκιος (Lucius Ampelius) (2ος αι. ; μ.Χ.). Ρωμαίος ( ; ) συγγραφέας, γνωστός μόνο από το έργο του «Liber memorialis», ένα συνοπτικό εγχειρίδιο με γνώσεις γενικής παιδείας. Ο Αμπέλιος το έγραψε, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος, για κάποιον Μακρινό, που επιθυμούσε να αποκτήσει γνώσεις για το σύμπαν. ...