Αναζήτηση:

Αμπάτι (Abbati), Τζιουζέπε (1780 - 1850)

Επάγγελμα: Φιλέλληνας

Ημερομηνίες: 1780 - 1850

Αμπάτι (Abbati), Τζιουζέπε (1780 - 1850)

Δείγμα λήμματος:

Αμπάτι (Abbati), Τζιουζέπε (1780 - 1850). Κορσικανός φιλέλληνας. ΄Εφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα αμέσως μετά την έναρξη του Αγώνα και υπηρέτησε με ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκειά του. Κατατάχτηκε στα πρώτα τακτικά στρατεύματα με το βαθμό του υπολοχαγού του μηχανικού και επιστάτησε στην κατασκευή των ...

Φωτογραφίες

Τζιουζέπε Αμπάτι Κορσικανός φιλέλληνας. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Τζιουζέπε Αμπάτι Κορσικανός φιλέλληνας. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).