Αναζήτηση:

Αμούντσιας, Γεώργιος (19ος αι.)

Επάγγελμα: Φιλικός, Έμπορος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αμούντσιας, Γεώργιος (19ος αι.). Φιλικός, έμπορος από τη Μακρινίτσα του Πηλίου. Εγκαταστημένος από τις αρχές του 19ου αι. στη Μόσχα μυήθηκε το 1820 στη Φιλική Εταιρεία από τον Αντώνιο Κομιζόπουλο και εργάστηκε για τους σκοπούς της. ...