Αναζήτηση:

Αμορίου ή Φρυγική

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: 820 - 867

Δείγμα λήμματος:

Αμορίου ή Φρυγική. Δυναστεία Βυζαντινών αυτοκρατόρων (820 - 867 μ.Χ.) που ονομάστηκε έτσι από το Αμόριο της Φρυγίας, τόπο καταγωγής του ιδρυτή της Μιχαήλ Β'*. Στη δυναστεία του Αμορίου ανήκουν επίσης οι αυτοκράτορες Θεόφιλος* και Μιχαήλ Γ'*. Η περίοδος της εξουσίας της ήταν για το Βυζάντιο εξαιρετικά ...