Αναζήτηση:

Άμοιρος, Νικόλαος ( ; - 1821)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: - 1821

Άμοιρος, Νικόλαος ( ; - 1821)

Δείγμα λήμματος:

?μοιρος, Νικόλαος ( ; - 1821). Χιώτης έμπορος εγκαταστημένος στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε ένα από τα πρώτα θύματα του Αγώνα κατά τις σφαγές που έγιναν εκεί αμέσως μετά την έναρξη της Επανάστασης. ...