Αναζήτηση:

Αμφίων (αρχές 7oυ ; αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Αριστοκράτης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αμφίων (αρχές 7ou ; αι. π.Χ.). Κορίνθιος αριστοκράτης από το γένος των Βακχιαδών*, παππούς του τυράννου της Κορίνθου Κυψέλου*. ...