Αναζήτηση:

Αμαλάριχος (Amalarich, Αμάλαριχ) (501 - 531 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 501 - 531

Δείγμα λήμματος:

Αμαλάριχος (Amalarich, Αμάλαριχ) (501 - 531 μ.Χ.). Βασιλιάς των Βησιγότθων της Ισπανίας (507 - 531). ΄Εξι μόλις χρονών ανέβηκε στο θρόνο χάρη στην υποστήριξη του βασιλιά των Οστρογότθων Θεοδώριχου* του Μεγάλου, που ήταν παππούς και επίτροπος του, και παρά την. τετραετή ένοπλη διεκδίκηση της εξουσίας ...