Αναζήτηση:

Αλβάνας, Φρειδερίκος (Κέρκυρα, 1827 - 1903)

Επάγγελμα: Λόγιος, Νομομαθής

Ημερομηνίες: 1827 - 1903

Αλβάνας, Φρειδερίκος (Κέρκυρα, 1827 - 1903)

Δείγμα λήμματος:

Αλβάνας, Φρειδερίκος (Κέρκυρα, 1827 - 1903). Νομομαθής και λόγιος, αδερφός της λογίας Μαργαρίτας Αλβάνα* - Μηνιάτη και του μουσικού Λεωνίδα Αλβάνα*. Σπούδασε νομικά στην· Πίζα και υπηρέτησε ως εισαγγελέας στην Κέρκυρα (1854 - 1865) και τη Ζάκυνθο (1862 - 1864). Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με φιλοσοφικές, ...