Αναζήτηση:

Αλκουίνος (Alcuinus) (730 ή 732 - 804)

Επάγγελμα: Μοναχός

Ημερομηνίες: 730 - 804

Αλκουίνος (Alcuinus) (730 ή 732 - 804)

Δείγμα λήμματος:

Αλκουίνος (Alcuinus) (730 ή 732 - 804). ?γγλος μοναχός και εκπαιδευτικός. Θεωρείται ο κύριος πρωτεργάτης της Καρολίγγειας αναγέννησης. Διατέλεσε διευθυντής της Καθεδρικής σχολής του Γυόρκ (Υόρκης) και οργάνωσε, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Καρλομάγνου*, τη σχολή του ΄Ααχεν (Αιξ λα Σαπέλ). Πέθανε ...