Αναζήτηση:

Αλιμπέρτη, Σωτηρία (Αθήνα, 1847 - 1929)

Επάγγελμα: Συγγραφέας, Παιδαγωγός

Ημερομηνίες: 1847 - 1929

Αλιμπέρτη, Σωτηρία (Αθήνα, 1847 - 1929)

Δείγμα λήμματος:

Αλιμπέρτη, Σωτηρία (Αθήνα, 1847 - 1929). Συγγραφέας και παιδαγωγός. Σπούδασε παιδαγωγικά στην Ιταλία και χρημάτισε διευθύντρια στο«Ζάππειο Παρθεναγωγείο» της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε διάφορα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας. Δημοσίευσε στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής πολλά άρθρα για ...

Φωτογραφίες