Αναζήτηση:

Αλφειός (1ος αι. π.Χ. ή 1ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Ποιητής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αλφειός (1ος αι. π.Χ. ή 1ος αι. μ.Χ.). Ποιητής «επιδεικτικών» επιγραμμάτων από τη Μυτιλήνη Δέκα ή έντεκα επιγράμματα του περιλαμβάνονται στην Παλατινή Ανθολογία ...