Αναζήτηση:

Αλέξανδρος. Όνομα δύο βασιλέων των Μολοσσών της Ηπείρου

Επάγγελμα: Βασιλείς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Αλέξανδρος. Όνομα δύο βασιλέων των Μολοσσών της Ηπείρου. Αλέξανδρος Α' ο Μολοσσός ( ; - 331 / 330 π.Χ.). Βασιλιάς των Μολοσσών (342 - 331 / 330), γιος του Νεοπτόλεμου Α'*. Ανέβηκε στο θρόνο όταν ενηλικιώθηκε, αφού εκθρόνισε με τη βοήθεια του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β'* το θείο του Αρρύβα*, ...

Φωτογραφίες