Αναζήτηση:

Αλέξανδρος (κοσμ. όνομ. Δήμογλου) (Χαλκηδόνα, 1876 - Κέρκυρα, 1942)

Επάγγελμα: Αρχιεπίσκοπος

Ημερομηνίες: 1876 - 1942

Αλέξανδρος (κοσμ. όνομ. Δήμογλου) (Χαλκηδόνα, 1876 - Κέρκυρα, 1942)

Δείγμα λήμματος:

Αλέξανδρος (κοσμ. όνομ. Δήμογλου) (Χαλκηδόνα, 1876 - Κέρκυρα, 1942). Ο πρώτος ελληνορθόδοξος αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής (1922 - 1930). Ο Αλέξανδρος σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το 1917 έγινε τιτουλάριος επίσκοπος Ροδοστόλου. Ένα χρόνο αργότερα (1918) το Οικουμενικό Πατριαρχείο ...

Φωτογραφίες