Αναζήτηση:

Αλέξανδρος, άγιος ( ; - 328)

Επάγγελμα: Επίσκοπος

Ημερομηνίες: - 328

Αλέξανδρος, άγιος ( ; - 328)

Δείγμα λήμματος:

Αλέξανδρος, άγιος ( ; - 328). Επίσκοπος Αλεξανδρείας (312 / 313 - 328). Υπήρξε ένας από τους κυριότερους υπερασπιστές της Ορθοδοξίας εναντίον της αίρεσης του αρειανισμού. Το 318 συγκάλεσε τοπική σύνοδο στην Αλεξάνδρεια, η οποία καταδίκασε τη διδασκαλία του πρεσβυτέρου της εκκλησίας της Αρείου*, που ...